Ibland spelar vi på skolor. Då får barnen lära sig fyra sånger i förväg.
Här finns text, ackord, noter och musik.